خرید و نصب دستگاه بوم ستون و اضافه نمودن به قابلیت‌ها و توانایی‌های شرکت

جلسه داخلی

ساخت پکیج قطعات داخلی وکیوم روتاری درام فیلتر برای شرکت پالایش نفت آفتاب

مینی ریفاینری جهت واحد تقطیر تحت خلاء با روش فیلم نازک به همراه واحد مخازن ذخیره برای شرکت جهان پالایش آرمان

طراحی و ساخت تجهیز فیلتر شنی برای مجموعه پارک آبی ایستان لند

پروژه احداث واحد بلندینگ روغن موتور و گریس برای شرکت تکران کاوه

قرارداد طراحی و اجرای پروژه مخازن ذخیره گازوئیل برای شرکت فولاد غرب آسیا

جلسه با نفت سپاهان به جهت پرزنت میکسر نیروی برشی بالا

جلسه با شرکت نفت پارس به جهت پرزنت میکسر نیروی برشی بالا

بازگشت