خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی شرکت
اجرای پروژه ها با کیفیت بالا مطابق با استاندارد های جهانی
استقرار مدیریت دانش از طریق ایجاد ساختارها
تلاش در جهت ارتقائ و رضایت ذینفعان
توسعه منابع انسانی و ارج نهادن به نیروی انسانی
الزام شرکت به کاهش ریسک خطرات
تلاش در جهت حفظ محیط زیست 
 
چشم انداز شرکت
پیشگام پالایش فرس قصد دارد علاوه بر توسعه فعالیت های خود در صنعت بالادستی و پایین دستی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، در سایر صنایع داخلی و بین المللی از قبیل صنایع شیمیایی، غذایی، بیوتکنولوژی و ... با بالا بردن دانش علمی و فنی خود در راستای دستیابی به تکنولوژی های برتر و روز دنیا گام بردارد.

خط مشی ایمنی شرکت
پیشگام پالایش  برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را در بدو تاسیس خود پایه‌ریزی نموده و رویکردی فعال در زمینه مدیریت ایمنی در تمامی کسب و کارهای خود دارد.
همچنین محافظت از محیط زیست بعنوان یکی از اساسی‌ترین عملیات اجرایی پیشگام پالایش می‌باشد که در این خصوص خود را متعهد به انجام آن می‌داند.

 

بازگشت