انواع

 
Lift Plug Valve (شیر سماوری)
Lift Plug Valve Automation (شیر سماوری اتوماتیک)
3 & 4 way switch Valve (شیر های 3 و 4 راهی)
 Blind DeBlind  Valve (شیر های سیستم بلایند دی بلایند )
High Pressure Valve for chemical/Power Plant/Refinery (شیر فشار بالا برای مواد شیمیایی / نیروگاه / پالایشگاه)
Control Valve (شیر های کنترلی)
Automatic Pump recirculation Valve (Pump Protection Valve) (شیر مینیمم فلو پمپ (محافظت از پمپ))
Butterfly Valve (شیر های پروانه ای)
(API 6D (شیر های مخصوص
 

بازگشت