پلنت های تقطیر روغن سوخته

         با توجه به مخلوط شدن با ناخالصی ها و ضعف اکسیداسیون بخشی از ترکیب روغن، روغن باید با روغن تازه جایگزین شود. روغن جایگزین به عنوان روغن سوخته شناخته می شود. روغن سوخته شامل روغن سوخته، روغن هیدرولیک سوخته ، .... میباشد . مقدار کل ناخالصی های مضر در روغن سوخته معمولا در محدوده 5٪ تا 35٪ قرار دارد و مواد باقیمانده مفید هستند. روغن سوخته را می توان توسط پلنت های تقطیر بازیافت. بازیافت روغن سوخته نه تنها تبدیل زباله به انرژی، صرفه جویی در منابع، بلکه همچنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست است.
شرکت پیشگام پالایش فرس شرکت مطرح در ساخت پلنت های تقطیر روغن سوخته  است؛پلنت های  تقطیر ما می توانند روغن سوخته را به روغن پایه در محدوده های مختلف  تبدیل کنند. تجهیزات تقطیر مابه دو صورت طراحی و ساخته میگردند : بصورت دستی و کاملا اتوماتیک. با ظرفیت روزانه 5 هزار بشکه در روز تا 20000 بشکه در روز.پلنت های  ما به بسیاری از کشورها و مناطق صادر شده است، ما می توانیم پروژه را بصورت کلید در دست عرضه کنیم.

بازگشت