پکیج اکسیژن/ نیتروژن

پکیج تولید نیتروژن و اکسیژن (PSA)

روش تولید نیتروژن واکسیژن براساس جدا سازی فیزیکی در دمای محیط
 
مزایا :

    1. کار در دمای محیط ، فشار کاری کم، ایمنی بیشتر
    2. بهره برداری آسان و خودکار  بدون نیاز به نیروی انسانی
    3. هزینه نگهداری و عملیاتی کم ،صرفه جویی در انرژی مصرفی
    4. جداساژی به روش فیزیکی بدون احتمال آلودگی
    5. مخازن ساده و کم هزینه ، فضای عملیاتی کم
    6. راه اندازی سریع و مکرر و آسان
    7. عمر 10 ساله غربال مولکولی 
    8. خلوص 95 درصداجزا:

کمپرسور هوا : جهت تولید هوای فشرده
درایر یا خشک کن :  جهت خشک کردن هوا
فیلتراسیون : جهت جذب رطوبت و روغن موجود در  هوای فشرده
مخزن ذخیره هوا : جهت ایجاد جریان پایدار هوای فشرده
ژنراتور اکسیژن یا نیتروژن  (PSA generator): عبور مولکول های اکسیژن یا نیتروژن از میان مواد جاذب
مخزن ذخیره اکسیژن یا نیتروژن خالص : جهت جمع آوری و نگهداری و ایجاد جریان پایدار


 

بازگشت