پالایشگاه کوچک

پالایشگاه های کوچک با هدف تبدیل نفت خام یا میعانات گازی به فرآورده های قابل استفاده توسط مصرف کنندگان عموماً با ظرفیت کمتر از 20000 بشکه در روز به روش تقطیر اتمسفری ایجاد می گردند.در گذشته با توجه به تمرکز مصرف فرآورده ها درنقاط خاصی ازکشور وهمچنین پایین  بودن راندمان تولید درفناوری های موجود 0 بیشتر پالایشگاه ها با ظرفیت   بالا توجیه داشته است حال با توجه به سرمایه گذاری بالا روند احداث پالایشگاه های بزرگ در کشور و جلوگیری از صادرات مواد خام و بالا بردن ارزش افزوده نفت خام و مشاهده تغییراتی از قبیل رشد جمعیت شهرها و در نتیجه پراکندگی مراکز مصرف ، وجود خطوط لوله نفت خام در گستره بزرگتری از کشور ، امکان واردات نفت خام از مبادی مختلف در جهان و همچنین دستیابی به فناوری های جدیدتر توجیه مناسبی برای احداث پالایشگاه های کوچک و پراکنده در سطح کشور ایران و خاورمیانه میباشد.

بازگشت