تولید روغن پایه

       پلنت های تولید روغن برای جداسازی وکس از محصولات روغن  استفاده میشود . در نتیجه این جداسازی ، باعث بهبود خواص روغن  میگردد. جداسازی وکس از روغن به روش های مختلفی از جمله کریستالیزاسیون  و ... انجام میگردد. از روغن پایه جهت تولید انواع روغن موتور و ... استفاده می گردد.همچنین وکس بدست آمده بعنوان ماده ارزشمند در صنایع مختلف کرابرد دارد.


بازگشت